Programy

Připravené preventivní programy mají tři základní témata, která se zabývají zejména primární a sekundární prevenci. V rámci primární prevence je to zejména program Jak zabránit dětským úrazům, v rámci sekundární prevence se jedná o programy První pomoc při dětských úrazech a Stal se mi úraz, co dál? Pro terciární prevenci byl vytvořen program Návrat do života, který zajistí kontakt nemocnému dítěti s dítětem již uzdraveným a jejich vzájemnou psychickou podporu. Samostatným programem jsou dětské úrazy v dopravě, které jsou moderovány a řízený příslušníky Policie ČR a přináší dětem přímý kontakt se členy integrovaného záchranného systému. Tento program je provozován samostatně zatímco první tři uvedené programy jsou sestaveny do společného bloku vždy dle věkové kategorie dětí. Jednotlivé cílové skupiny byly definovány takto:

Mateřské školy

Kurz dětské úrazy v délce 60 minut obsahuje tyto programy:

Základní školy I. stupeň

Kurz dětské úrazy v délce 90 minut obsahuje tyto programy:

Kurz dopravní úrazy v délce 60 minut obsahuje program

Dětské úrazy v dopravě

Základní školy II. stupeň

Kurz dětské úrazy v délce 90 minut obsahuje tyto programy:

Kurz dopravní úrazy v délce 60 minut obsahuje program

Dětské úrazy v dopravě

Střední školy

Kurz dětské úrazy v délce 90 minut obsahuje tyto programy:

Kurz dopravní úrazy v délce 60 minut obsahuje program

Dětské úrazy v dopravě

Pedagogové

Kurz dětské úrazy v délce 120 minut obsahuje tyto programy:

Kurzy jsou časově situovány do dopoledních hodin (9:30 – 11:00) a pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení včetně nápojů. Výběr programu vhodného právě pro Vás a Vaše děti naleznete v menu Kurzy.

Jak zabránit dětským úrazům

Připravený dvouhodinový program rozdílně koncipován pro předškolní věk, mladší školní věk a starší školní věk s adolescenty. Tento program zahrnuje ukázku traumatologického pracoviště včetně pohotovostní ambulance, zákrokového sálu a besedu s aktuálně poraněnými dětmi. Zastáváme totiž názor, že od vrstevníků vezmou děti varování před tím, že úraz se skutečné může stát, vážně a daleko přístupněji. Průvodcem bude v tomto programu vždy jeden lékař – dětský chirurg a traumatolog – samotné povídání s tímto lékařem s upozorněním na rizika úrazů bude doprovázena ilustračními videosekvencemi, aktivním zapojením formou kvízu nebo otázek směřovaných přímo na děti a shrnutím problematiky s informačním materiálem a tematickými dárky, které si děti odnesou domů. Hlavním cílem této části programu je upozornit děti na nejčastější situace, které vedou k úrazu, a jak se v těchto situacích zachovat, aby se úraz nestal.

Dětské úrazy v dopravě

Program je koncipován separátně pro předškolní věk, školní věk, rodiče a ostatní osoby, které o děti pečují (učitelé, sportovní trenéři, vedoucí dětských zájmových aktivit). Tento program zahrnuje ukázku traumatologického pracoviště a dále pak povídání s příslušníkem Policie ČR. V rámci programu bude ukázána práce dalších složek integrovaného záchranného systému s prezentací statistik, preventivních akcí a opatření, která vedou ke snížení rizika úrazu v dopravě. Další součástí budou filmové animace, které budou účastníci interaktivně hodnotit a získají tak povědomí o různých scénářích úrazového děje při různém chování v dopravě. Hlavním cílem této části programu je upozornit děti na nejčastější situace, které vedou k úrazu v dopravě, a jak se v těchto situacích zachovat, aby se úraz nestal.

Návrat do života

V rámci terciární prevence byla sestavena databáze pacientů léčených v minulosti na KDCHOT pro závažný úraz. Tito pacienti byli osloveni a jsou připraveni navštívit aktuálně zraněné dítěte, které potřebuje psychickou a lidskou podporu. Díky svému příběhu mohou vnést optimismus do situace dětí a rodičů, kteří zrovna prodělávají první dyn úrazu a přemýšlí o nejasné budoucnosti.

První pomoc při dětských úrazech

Program je koncipován rozdílně pro předškolní věk, mladší školní věk a starší školní věk s adolescenty. V průběhu návštěvy budou děti seznámený se základními postupy první pomoci u dětských úrazů. S ohledem na věk budou jednotlivé úkony prakticky provádět, budou si je sami zkoušet a budou seznámení s obecným postupem jak přivolat pomoc. V závěru programu lékař, který celý seminář povede, provede shrnutí a předá dětem informační materiály k tomuto tématu společně s dárky, které si mohou děti odnést domů.

Stal se mi úraz, co dál?

Tento program byl sestaven tak, aby si děti věděly rady v situacích, kdy se jím stane nějaký úraz. Kromě toho, že v předchozích programových částech osvojí některé postupy první pomoci, budou rovněž seznámeny s obvyklou délkou léčby konkrétních úrazů, z možností trvalých následků a prognózy jednotlivých typů poranění. Budou si moci vyzkoušet jednotlivé léčebné metody, které se používají při léčbě. Na modelech kostí si budou moci napravit zlomeninu, sešroubovat poraněnou kost nebo ošetřit poranění na kůži. Součástí programu bude i návštěva aktuálně hospitalizovaného poraněného dítěte, se kterým prodiskutují okolnosti vzniku úrazu a následného průběhu léčby. Tímto způsobem na konkrétním případu zjistí, že uvedené a trénované skutečností odpovídají realitě. Průvodce programem bude vždy jeden z lékařů – dětských chirurgů a traumatologů – který na závěr programu provede shrnutí a upozorní na informační materiály, které si děti budou moci odnést domů společně s malými dárky.