Prevence úrazů

1. Dětské úrazy v České republice

V České republice je každý rok ošetřeno asi 500 000 dětských úrazů. Z toho 32 000 dětí musí být pro úraz hospitalizováno a přibližně 400 dětí ročně je úrazem přímo ohroženo na životě. Mortalita na úraz se díky zlepšení péče a prevenci úrazů snižuje, v roce 2015 zemřelo 126 dětí (1,2 na 100 000 obyvatel). Tento počet se meziročně velmi pozitivně mění (330 v roce 2008), tento fenomén plyne zejména z organizace prevence dětských úrazů a zlepšování traumatologické péče. Základním nástrojem je analýza dat dětských úrazů, která se automaticky generuje z Národního registru dětských úrazů (NRDU). Ten shromažďuje data z vybraných center dětské traumatologie z celé České republiky. Analýza 34 725 dětských úrazů (0 – 18 let), jedná se výhradně o hospitalizované úrazy v období 2009 – 2015 v některém z dětských traumatologických center v České republice.

 • Největší počet úrazů se stal v domácím prostředí (40,3%), následovaly úrazy na sportovištích (21,8%), v dopravě (12,0%), úrazy ve volném čase mimo domov (11,9%), ve škole (9,5%) a 4,5% bylo úrazů úmyslných (!).

  podil_pacientu

 • Nejčastějším místem vzniku úrazu jsou ložnice a obývací pokoje (9,7%), na druhém místě vozovky (9,5%), dále ostatní pokoje a vnitřní prostory bytu nebo domu (8%), zahrada (5,9%) atd. mista_urazu

 • většinu dětských úrazů zaviní pád. Ve 36,8% případech se jedná o pád z výšky menší než 1 metr, celkem 17% pádu je z výšky větší a 2,6% jsou pády ze schodů. Na druhém místě v četnosti mechanismu úrazu je kontakt s pohybujícím se nebo statickým objektem (11,8%), na třetím místě udeření jinou osobou (5%) následováno opařeninami horkou tekutinou (2,7%). pricina_urazu

 • nejčastějším typem úrazu je zlomenina (39,6%), na druhém místě otřes mozku (19,5%), na třetím místě zhmoždění (12,6%), na čtvrtém místě otevřená rána (5,1%) a následně popáleniny (3,3%). typy_urazu

 • Nejčastěji zraněnou částí těla je hlava resp. mozek při otřesu mozku (18,5%), druhým takovým místem je předloktí ve své dolní části (11,1%), následuje humerus zejména ve své distální části (8%), dále lebka (6,6%), bérec a stehno mají shodně 2,9%. zranena_cast

 • Závažnost zranění je v NRDU určována pomocí Injury Severity Score. Celkem 1 570 hospitalizovaných úrazů přímo ohrozilo děti na životě (ISS ≥ 16), což tvoří 4,5% všech hospitalizovaných úrazů. Z toho 1 328 úrazů bylo charakterizováno hodnotou ISS 16 – 30, 170 případů hodnotou 31 – 45 a 72 případů hodnotou 45 a víc.

  zavaznost

 • Nejrizikovějším měsícem je květen (11,4% všech úrazů) následuje červen (11,1%) dále duben (10,7%) a následně červenec a srpen (shodně 10,3% – školní prázdniny v České republice). V zimních měsících je úrazů výrazně měně (5,0 – 7,4%).

  riziko_mesice

 • Národní registr dětských úrazů umožňuje vznést konkrétní dotaz na konkrétní úrazový děj nebo nebezpečný předmět, má aktuální data (do 25 hodin od uzavření případu v nemocnici) a umožňuje sledovat konkrétní parametr například před zavedením preventivního opatření a po něm, tedy měřit jeho účinnost. Zejména díky němu se daří vyhledávat rizika dětských úrazů, cíleně proti nim bojovat a prokazatelně tak snižovat počet zemřelých dětí na úraz v České republice v období 2008 – 2015).

  mortalita