Dětské úrazy v dopravě

Program je koncipován separátně pro předškolní věk, školní věk, rodiče a ostatní osoby, které o děti pečují (učitelé, sportovní trenéři, vedoucí dětských zájmových aktivit). Tento program zahrnuje ukázku traumatologického pracoviště a dále pak povídání s příslušníkem Policie ČR. V rámci programu bude ukázána práce dalších složek integrovaného záchranného systému s prezentací statistik, preventivních akcí a opatření, která vedou ke snížení rizika úrazu v dopravě. Další součástí budou filmové animace, které budou účastníci interaktivně hodnotit a získají tak povědomí o různých scénářích úrazového děje při různém chování v dopravě. Hlavním cílem této části programu je upozornit děti na nejčastější situace, které vedou k úrazu v dopravě, a jak se v těchto situacích zachovat, aby se úraz nestal.