První pomoc při dětských úrazech

Program je koncipován rozdílně pro předškolní věk, mladší školní věk a starší školní věk s adolescenty. V průběhu návštěvy budou děti seznámený se základními postupy první pomoci u dětských úrazů. S ohledem na věk budou jednotlivé úkony prakticky provádět, budou si je sami zkoušet a budou seznámení s obecným postupem jak přivolat pomoc. V závěru programu lékař, který celý seminář povede, provede shrnutí a předá dětem informační materiály k tomuto tématu společně s dárky, které si mohou děti odnést domů.