Stal se mi úraz, co dál?

Tento program byl sestaven tak, aby si děti věděly rady v situacích, kdy se jím stane nějaký úraz. Kromě toho, že v předchozích programových částech osvojí některé postupy první pomoci, budou rovněž seznámeny s obvyklou délkou léčby konkrétních úrazů, z možností trvalých následků a prognózy jednotlivých typů poranění. Budou si moci vyzkoušet jednotlivé léčebné metody, které se používají při léčbě. Na modelech kostí si budou moci napravit zlomeninu, sešroubovat poraněnou kost nebo ošetřit poranění na kůži. Součástí programu bude i návštěva aktuálně hospitalizovaného poraněného dítěte, se kterým prodiskutují okolnosti vzniku úrazu a následného průběhu léčby. Tímto způsobem na konkrétním případu zjistí, že uvedené a trénované skutečností odpovídají realitě. Průvodce programem bude vždy jeden z lékařů – dětských chirurgů a traumatologů – který na závěr programu provede shrnutí a upozorní na informační materiály, které si děti budou moci odnést domů společně s malými dárky.