Návrat do života

V rámci terciární prevence byla sestavena databáze pacientů léčených v minulosti na KDCHOT pro závažný úraz. Tito pacienti byli osloveni a jsou připraveni navštívit aktuálně zraněné dítěte, které potřebuje psychickou a lidskou podporu. Díky svému příběhu mohou vnést optimismus do situace dětí a rodičů, kteří zrovna prodělávají první dyn úrazu a přemýšlí o nejasné budoucnosti.